Skip to content
Woman with short blonde hair standing in the street

Dove inre kritiker


Är du din värsta kritiker? En kvinnas förhållande till skönhet är komplicerat. För att förstå det bättre, följde vi upp vår undersökning från 2004, The Real Truth About Beauty. 

Vår största undersökning hittills, The Real Truth About Beauty: Revisited undersökte vidare hur vårt förhållande till vårt utseende påverkar oss.  

Efter att ha intervjuat 6 400 kvinnor runt om i världen mellan åldrarna 18-64, upptäckte vi att vårt förhållande till vårt utseende ännu är rätt komplicerat. Det behöver åtgärdas.  

Det mest signifikanta resultatet av vår undersökning var att endast 2% av alla kvinnor känner sig vackra. I The real Truth About Beauty: Revisited steg andelen till 4% vilket bevisar att vi är på väg i rätt riktning men att det ännu finns mycket jobb att göra.  

Det största hindret för att känna oss vackra är vi själva. Över hälften av alla kvinnor säger att de själva är sin värsta kritiker. Det är 672 miljoner kvinnor som hindrar sig själva från att nå sin fulla potential. För att illustrera detta skapade vi två Dove videos: Inner Critic och Friends. I Inner Critic, frågade vi kvinnor på gatan hur de kände för sina egna kroppar. Det var inte en överraskning att det tog mycket kortare tid för dem (ca 2 sekunder) att räkna upp det som de ogillade med sina kroppar än vad det tog för dem att berätta vad de var nöjda med.  

I Dove Friends, frågade vi kvinnorna en annan fråga: vad är det bästa på din väns kropp? Allt från mage, ben, bröst, hår, ögon, hud, nämndes och ingen kroppsdel blev utan beröm. Då ställde vi oss frågan varför – när vi så enkelt ser skönheten i våra vänner – varför är det så svårt att se skönheten i oss själva?   Vi tror att genom att uppmuntra kvinnor att bygga ett positivt förhållande till sitt utseende får dem att nå sin fulla potential och gör dem lyckligare, självsäkrare och framgångsrikare. Tänk på allt vi skulle kunna uppnå om inte dåligt självförtroende höll oss tillbaka. The Real Truth About Beauty: Revisited bevisade att det fortfarande finns mycket jobb att göra för att förbättra vårt förhållande till vårt utseende – och att det är viktigt och skapar skillnad. Alla kan göra skillnad: vi vill att varje kvinna ska göra sitt för att lyfta sin självkänsla och sitt självförtroendet och förvandla 4 % till 100 %. Tillsammans kan vi ändra på hur vi ser på vårt utseende.