Skip to content

Hjälp till att göra varje tjej till en #ConfidentGirl

På Dove anser vi att ingen ung person ska hindras från att nå sin fulla potential – men i Storbritannien utsätter 9 av 10 flickor med negativ kroppsuppfattning sin hälsa för risker genom att inte uppsöka läkare eller hoppa över måltider.

Hitta Dove Projekt Självkänsla-artiklar som passar just dig

I den här delen lär vi känna dig lite bättre för att kunna ge dig Dove Projekt Självkänsla-rekommendationer som är lika unika som du. Våra 5 frågor tar vanligtvis mindre än en minut att besvara. 

För det första, hur skulle du identifiera dig själv?

back image

För det första, hur skulle du identifiera dig själv?

Dove Kvinna

Dove Man

Övrigt

Vill ej uppge.

Åldern är bara en siffra, men mellan oss, hur gammal är du?

16-20

20-25

26-35

36-50

över 50

Vill ej uppge.

Hur många barn mellan 7 och 17 år har du?

0

1

2

3

4

5+

Ange barnets eller barnens ålder

Du kan välja mer än ett alternativ

Ej tillämpligt

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Avslutningsvis, vilka intressen har du?

Du kan välja mer än ett alternativ