Skip to content

Dove Uslovi korišćenja

1. Kvalifikacije članova  

Dove Digitalno članstvo je osmišljeno za pojedince uzrasta od 13 godina i starije. Kao član, dužni ste da se pridržavate ovog Kodeksa ponašanja i odgovorni ste za sve aktivnosti i za sadržaj koji postavljate.  

2. Zabranjene upotrebe  

Kršenje Kodeksa ponašanja može da ima za rezultat prekid pristupa uslugama ili brisanje sadržaja bez obaveštenja. 

3. Nećete postavljati ili na drugi način koristiti sa uslugom bilo koji sadržaj koji: 

podstiče, zastupa, ili izražava pornografiju, golotinju, vulgarnost, profanost, psovke, mržnju, netrpelјivost, rasizam, ili neopravdano nasilјe. 

lažno predstavlјati izvor svega što objavite, uklјučujući lažno predstavlјanje drugog pojedinca ili entiteta. 

daje ili stvara linkove ka spolјnim sajtovima koji krše ovaj Kodeks ponašanja. 

ima za cilј da naškodi ili iskoristi maloletnike na bilo koji način. 

osmišljen da traži, ili prikuplјa lične informacije bilo kojih maloletnika (bilo kojih lica mlađih od 18 godina), uklјučujući, ali ne ograničavajući se na: ime, e-mail adresu, kućnu adresu, broj telefona, ili naziv njihove škole. 

ugrožava bilo čiju privatnost pokušavajući da uzme, prikupi, skladišti ili objavi lične informacije ili informacije na osnovu kojih je moguće identifikovati pojedinca, kao što su lozinke, informacije o računu, brojeve kreditnih kartica, adrese ili druge kontakt informacije bez njihovog predznanja i saglasnosti. 

je nezakonit ili krši bilo koje lokalne i nacionalne zakone koji se primenjuju na vašoj lokaciji; uklјučujući ali ne ograničavajući se na dečiju pornografiju, droge, autorske materijale i intelektualnu svojinu koja ne pripada vama. 

je namenjen da preti, uhodi, kleveta, prevari, degradira, viktimizira ili zastraši pojedinca ili grupu pojedinaca iz bilo kog razloga; uklјučujući na osnovu starosti, pola, invaliditeta, nacionalnosti, seksualne orijentacije, rase ili veroispovesti; ili da podstakne ili ohrabri bilo kog drugog da to uradi. 

namerava da povredi ili poremeti računar drugog korisnika ili bi dozvolio drugima da ilegalno pristupe softveru ili zaobiđu sistem bezbednosti na vebsajtovima, ili serverima, uklјučujući ali ne ograničavajući se na spamovanje. 

pokušava da imitira zaposlenog kompanije Unilever, njegovog agenta, menadžera, hosta, drugog korisnika ili bilo koje drugo lice bilo kojim sredstvima. 

4. Raskid i otkazivanje

Unilever zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da preispita i ukloni usluge i sadržaj koji su kreirani od strane korisnika po svojoj volјi i bez najave, i izbriše objave ili zabrani učesnike koji se smatra spornim. 

5. Prava i obaveze

Mi ohrabrujemo naše članove da ne dele informacije koje bi drugi mogli da koriste da vam naude, i za roditelјe da budu svesni i da pomažu u kontroli nad sadržajem koje postavljaju njihova deca i aktivnostima njihove dece da bi osigurali njihovu online bezbednost. 

Unilever nije odgovoran za sadržaj ili aktivnosti bilo kog sadržaja koji su kreirali korisnici. Odluka da vidite sadržaj ili učestvujete sa drugima je vaša i savetujemo vam da primenite vaše rasuđivanje. 

Unilever zadržava pravo da izmeni ili promeni Kodeks ponašanja u svakom trenutku, bez prethodne najave, i mi vam savetujemo da periodično pregledate ove smernice kako bi ste osigurali da ih se pridržavate. 

Hvala što ste se priključili Dove Digital i što poštujete ovaj Kodeks ponašanja!