Skip to content
Blonde woman standing beside two potrait sketches

Dove Skice istinske lepote

Kada bi vam neko tražio da opišete sebe, šta biste rekli? Naša slika o sopstvenom telu prima takve udarce da može biti teško da se osećamo lepim – ponekad jednostavno uopšte ne možemo da vidimo lepotu u sebi. Mislimo da je samopouzdanju ozbiljno potrebna podrška. 

Problem je u tome što smo mi toliko bombardovani nedostižnim standardima lepote – u časopisima, na televiziji, reklamama, društvenim mrežama – da potcenjujemo istinsku lepotu u sebi. Više od polovine žena širom sveta su saglasne da su, kada je u pitanju njihov izgled, one svoji najgori kritičari. Naša slika o sebi je daleko manje pozitivna nego što bi trebalo da bude. A budući da nam je poznato da je osećaj da smo lepi prvi korak da bismo živeli srećnije i sa više samopouzdanja, odlučili smo da učinimo nešto po tom pitanju. 

To nešto je bio smeo eksperiment sa lepotom: Skice prave lepote. Tražili smo od žena da opišu sebe forenzičkom umetniku Gilu Zamora, obučenom FBI forenzičkom umetniku (iza misteriozne zavese), i on je crtao njihove portrete na osnovu njihovog opisa. 

Zatim smo od nasumične nepoznate osobe tražili da opiše Gilu istu tu osobu, da bismo videli kako će se njihov opis razlikovati. Rezultat? Dva potpuno različita portreta. Onaj koji je bio zasnovan na opisu nepoznate osobe bio je mnogo lepši, srećniji i tačniji. To je dokazalo tačno ono što smo pretpostavljali: da ste vi mnogo lepši nego što mislite. Stoga, da bismo pomogli da se inspirišu milioni žena širom sveta koje ne vide sopstvenu lepotu, napravili smo film koji pokazuje reakciju žena na njihove portrete, i uticaj njihove osvežene slike o sebi. 

„Kada su tražili da učestvujem u filmu za Dove, nikad nisam mogao da pretpostavim u kojoj meri će se razlikovati ta dva portreta," rekao je Gil.

Intervju sa Florence, o njenoj skici

Dove Skice istinske lepote

Više od 50 miliona ljudi je videlo Dove video u roku od 12 dana nakon objavljivanja. Do danas, Skice prave lepote je videlo preko 180 miliona ljudi. Mi želimo da film nastavi da inspiriše svaku od 80% žena koje osećaju strepnju zbog svog izgleda, kako bi ponovo razmotrile sliku koju imaju o vlastitoj lepoti i zapamtile: lepše ste nego što mislite. To može biti jednako jednostavno kao kad vidimo sebe očima nepoznate osobe.