Skip to content
Dove Naša vizija

Naša vizija

Verujemo da lepota treba da bude izvor samopouzdanja a ne izvor strepnje. Zbog toga smo ovde da bismo pomogli ženama u celom svetu da izgrade pozitivan odnos prema svom izgledu, što će im pomoći da ojačaju svoje samopouzdanje i shvate svoj puni potencijal. 

Naše globalno istraživanje pokazuje: 

Samo 4% žena širom sveta smatraju sebe lepim, a strepnja vezana za njihov izgled počinje već  u ranom uzrastu. 

6 od 10 devojčica su toliko zabrinute zbog svog izgleda da zapravo odlučuju da ne učestvuju u potpunosti u svakodnevnom životu – od toga da idu na plivanje i bave se sportom, do posete lekaru, odlaska u školu ili se čak uzdržavaju od davanja vlastitog mišljenja. 

Želimo da žene i devojčice svih uzrasta vide lepotu kao izvor samopouzdanja, a ne strepnje. Jer kada žene i devojčice odluče da ne učestvuju u potpunosti u životu, društvo u celini je na gubitku. Stoga je naša misija da pomognemo narednoj generaciji žena da razviju pozitivan odnos prema svom izgledu – da im pomognemo da ojačaju samopouzdanje i shvate svoj puni potencijal.

Dove Projekat samopouzdanja 

Dove Projekat samopouzdanja je pokrenut 2004. godine kao pomoć narednoj generaciji žena da odrastu osećajući se srećnim i zadovoljnim svojim izgledom.

Projekat obezbeđuje obuku o samopouzdanju mladim ljudima (prevashodno devojčicama) uzrasta od 8 do 17 godina, kroz predavanja u školama, radionicama za omladinu i online resursima za roditelje. 

Istražite naše resurse.

15 miliona mladih ljudi je pohađalo edukaciju o samopouzdanju 

Radimo na tome da više od 15 miliona mladih ljudi pohađa edukaciju o samopouzdanju do kraja 2015. godine. već smo na dobrom putu – do sada smo dostigli 11 miliona – ali treba da dođemo do još većeg broja devojčica. A budući da svako ima aktivnu ulogu u izgradnji samopouzdanja devojčica o izgledu njihovog tela, kako bismo im pomogli da ostvare svoj pun potencijal, vi možete da pomognete tako što ćete se i sami uključiti u Projekat.

Partnerstvo 

Svi naši resursi vezani za samopouzdanje su razvijeni na osnovu konsultacija sa stručnjacima: stručnjacima koji su na globalnom nivou autoriteti kada je u pitanju fizičko samopouzdanje devojčica kao i oni sa veoma stvarnim, praktičnim razumevanjem devojčica. Takođe radimo sa našim partnerskim organizacijama koje imaju iste ciljeve. Naši partneri nam pomažu da razvijemo uticajne materijale i da ih dostavimo što je moguće većem broju mladih ljudi.