Skip to content
Dove Naše istraživanje

Naše istraživanje

Kroz istraživanje samopouzdanja, svesti o sopstvenom fizičkom izgledu, i fizičkom samopouzdanju, otkrili smo teškoće koje žene i devojke imaju u priznavanju svoje stvarne lepote. 

Naše globalno istraživanje stavilo je u centar pažnje univerzalni problem: da se pritisak vezan za lepotu povećava dok se fizičko samopouzdanje smanjuje što su devojke i žene starije – sprečavajući mlade devojke da vide  svoju stvarnu lepotu. Ovde su neki ključni nalazi iz naše studije Prava istina o lepoti: Preispitana

 

• Samo 4% žena širom sveta smatraju sebe lepim(do 2% 2004. godine)

• Samo 11% devojaka globalno sa sigurnošću mogu da opišu sebe kao „lepe“ 

• 72% devojaka oseća užasan pritisak da budu lepe

• 80% žena se slažu da svaka žena ima nešto u sebi što je lepo, ali da ne vidi sopstvenu lepotu 

• Više od polovine žena globalno (54%) se slažu da su, kada je u pitanju njihov izgled, one svoji najgori kritičari vezani za lepotu 

 

Dove istraživanje: Prava istina o lepoti: Preispitana

Naši istraživački programi i Dove Projekat samopouzdanja prave pravu razliku – ali i dalje je dug put pred nama. Da li želite da pomognete? Istražite naše alate i resurse vezane za  samopouzdanje, i priključite nam se u borbi protiv nedostatka samopouzdanja.