Skip to content

Odricanje od pravne odgovornosti


PRAVNO OBAVEŠTENJE - MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVO OBAVEŠTENJE PRE UPOTREBE VEBSAJTA. ONO REGULIŠE UPOTREBU VEBSAJTA I CELOKUPNOG MATERIJALA UNUTAR NJEGA.

Ovaj sajt je kreiran isključivo za svrhu informisanja opšte javnosti i namenjen je potrošačima u Srbiji. 

Bilo kakvo pozivanje na proizvod ili uslugu predstavljenu na ovom sajtu ne predstavlja ponudu za prodaju ili snabdevanje istom, i ne znači da se taj proizvod / usluga ne nalazi na tržištima u drugim zemljama pored Srbije, kao i da će u drugim zemljama naziv, opis i karakteristike proizvoda ili usluge biti isti kao oni koji su dostupni na ovom sajtu. Podatke u vezi sa dostupnošću ili adekvatnošću određenog proizvoda / usluge u drugoj zemlji, osim Srbije, dužni ste da zatražite od „lokalnog Unilever“-a (na primer, prisustva u formi predstavništva, podružnice ili ogranka, zavisnog društva koji posluje u toj zemlji, itd.), ili od lokalnog / lokalnih distributera. 

Takođe, postoji mogućnost da neki od proizvoda / usluga tzv. brenda nekih drugih privrednih zavisnih društava / predstavništava / podružnica ili ogranaka i sl., članova Unilever grupe: Unilever PLC / Unilever NV i bilo kog njihovog predstavništva / podružnice ili ogranka / zavisnog društva i sl. (u daljem tekstu:„Unilever grupa”), koji se mogu naći na sajtu čiji je vlasnik Unilever Beograd d.o.o, nisu ili se neće naći na tržištu Srbije. 

Nijednu informaciju ili podatak objavljen na sajtu ne treba smatrati kao poziv za ulaganje, odnosno investiranje u privredna društva- članove Unilever grupe. Cena akcija Unilever-a, kao i prihodi ostvareni od tih akcija mogu da rastu i opadaju, a može se desiti da investitori nikada ne dođu u mogućnost da povrate početnu investiciju. Prethodni uspesi i dostignuća nisu nužno pokazatelj budućeg učinka. 

Podaci koji su dostupni na ovom sajtu su savesno objavljeni (u dobroj veri), ali samo i isključivo za svrhu informisanja opšte javnosti. Unilever Beograd d.o.o. ne garantuje da su objavljeni podaci istiniti, kompletni ili precizni; isti se ne smeju uzeti kao relevantni u određenim situacijama. 

Nijedna informacija na ovom sajtu ne predstavlja preporuku za investiranje u neko od privrednih društava / predstavništava / podružnica ili ogranaka i drugih pravnih formi koje posluju u okviru Unilever grupe. 

Ni Unilever Beograd d.o.o., ni drugo privredno društvo koje je član Unilever grupe, niti njihovi zaposleni ili angažovana lica, ili članovi njihovih porodica ne mogu biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, uništenje ili troškove (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakav gubitak profita ili izmaklu dobit, indirektni ili slučajni, ili kao posledicu) koji mogu da uslede nakon pristupa i korišćenja ovog sajta. Unilever Beograd d.o.o. ima pravo izmena i poboljšanja ovog sajta bez obaveze prethodnog obaveštavanja, u slučajevima i u meri kada smatra da je to potrebno.