Skip to content

Dove algemene voorwaarden

Wanneer u uw inhoud uploadt, verleent u Unilever Nederland B.V. een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, verspreiden, weergeven, kopiëren en maken van afgeleide werken van uw inhoud in alle media (inclusief maar niet beperkt) naar onze websites, sociale media-accounts, e-mails en andere vormen van digitale en gedrukte advertenties) in verband met het Dove #ShowUs Project. Bovendien verklaart u dat de regels voor het portretrecht bij u bekend zijn en vrijwaart u Unilever van elke vorm van aanspraak (aanspraken) op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

U bevestigt en gaat ermee akkoord dat: 

  • u alle rechten van uw inhoud bezit en/of toestemming hebt om Unilever toe te staan uw inhoud te gebruiken voor bovenstaande doeleinden;    
  • alle foto('s) of afbeelding(en) die u uploadt, niet bewerkt, gefilterd, geretoucheerd of anderszins gewijzigd zijn om uw uiterlijk te verbeteren of te veranderen;
  • u geen recht hebt op enige betaling, vergoeding of compensatie door Unilever voor het gebruik van uw inhoud; en
  • uw inhoud waarheidsgetrouw, nauwkeurig, en niet misleidend is en geen persoonlijke informatie bevat die een andere persoon kan identificeren.
We stellen alle bijdragen aan het Dove #ShowUs Project op prijs. Gezien het grote aantal inzendingen kunnen we niet iedereens bijdrage tonen voor de hierboven beschreven doeleinden. Unilever heeft de exclusieve vrijheid om te kiezen welke afbeeldingen, inhoud en persoonlijke informatie zij selecteert en gebruikt in verband met het Dove #ShowUs Project. Als zodanig; hoewel Unilever uw inhoud kan gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en/of mogelijk contact opneemt met bepaalde personen die hun inhoud uploaden om verder deel te nemen aan het Dove #ShowUs Project, erkent u dat Unilever niet verplicht is dit te doen. Bovendien erkent u dat we uw inhoud op elk gewenst moment en om welke reden dan ook kunnen verwijderen of stoppen te gebruiken.