Skip to content

Dove pravila korištenja

Pristup i korištenje ove stranice Unilever Grupe* podliježe sljedećim uvjetima i zakonima Engleske i Walesa.

 

1. Autorska prava

Autorsko pravo © Unilever Grupa. Sva prava pridržana. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva svih tekstova, slika, zvuka, softvera i drugih materijala na ovoj stranici vlasništvo su Unilever Grupe i povezanih društava ili su uključeni uz dopuštenje odgovarajućeg vlasnika.

Dopušteno Vam je pregledavati ovu stranicu i reproducirati izvatke putem tiska, preuzimanja na tvrdi disk ili kroz distribuciju drugim ljudima, ali, u svim slučajevima, samo u nekomercijalne, informativne i osobne svrhe. Reprodukcije niti jednog dijela stranice ne mogu se prodavati ili distribuirati za komercijalnu dobit, niti ih je dopušteno modificirati ili ugrađivati u bilo koji drugi rad, tiskovinu ili stranicu, bilo u fizičkom ili u elektroničkom obliku, uključujući objave na bilo kojoj drugoj stranici. Ne odobrava se niti jedna druga licenca ili pravo.


2. Zaštitni znakovi

Svi zaštitni znakovi prikazani na ovoj stranici su ili u vlasništvu Unilever Grupe ili ih se koristi pod licencom.

Upućivanje na bilo koji proizvod ili uslugu na ovoj stranici ne predstavlja ponudu za prodaju ili isporuku tog proizvoda ili usluge te ne znači da su proizvod ili usluga dostupni u svim državama ili da će ime, opis ili specifikacije proizvoda ili usluge biti istovjetne onima na stranici. Konkretne savjete u vezi s dostupnosti ili prikladnosti bilo kojeg proizvoda ili usluge treba tražiti od odgovarajuće lokalne tvrtke ili distributera Unilever Grupe.


3. Vrijednosni papiri

Niti jedan podatak na ovoj stranici ne predstavlja poziv za ulaganje u Unilever Grupu. Cijena dionica i dohodak proizašao od istih može ići kako gore tako i dolje, a investitori ne moraju povratiti prvobitno uloženi iznos. Prošli rezultati nisu nužno pokazatelj budućih rezultata.


4. Sadržaj

Informacije na ovoj stranici uvrštene su u dobroj vjeri, no služe samo za opće informativne svrhe. Ne treba ih koristiti za bilo koju specifičnu namjenu te se ne daje nikakva izjava ili jamstvo u pogledu točnosti ili potpunosti stranice. Cijena dionica i dohodak proizašao od istih može ići kako gore tako i dolje, a investitori ne moraju povratiti prvobitno uloženi iznos. Prošli rezultati nisu nužno pokazatelj budućih rezultata. Niti Unilever Grupa ni njezini službenici, zaposlenici ili predstavnici nisu odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu ili troškove koji proizlaze iz bilo kakvog pristupa ili korištenja ove stranice ili bilo koje stranice povezane na istu, uključujući, bez ograničenja, bilo koji gubitak profita te neizravni, slučajni ili posljedični gubitak.

Zadržavamo pravo na bilo koje promjene ili korekcije ove stranice koje smatramo primjerenim i kada ih smatramo primjerenim bez prethodne najave.


5.  Povezane stranice

Na raznim mjestima na ovoj stranici mogu Vam biti ponuđene automatske poveznice na druge internetske stranice koje odgovaraju određenim aspektima ove stranice. To ne znači da je Unilever Grupa nužno povezana s bilo kojom od tih stranica ili njihovim vlasnicima. Iako je intencija Unilever Grupe da pronađete druge interesantne stranice, ni Unilever Grupa, niti njezini službenici, zaposlenici ili agenti nisu na bilo koji način odgovorni za te druge stranice ili informacije sadržane u njima, a ni jedne od njih nisu ovjerene ili podržane od strane Unilever Grupe. Ako u bilo kojem trenutku pristupite drugoj stranici, možete se vratiti na ovu stranicu tako da kliknete na strelicu „unatrag“ ili unosom adrese domene (http://www.unilever.co.uk).

*Unilever Grupa označava Unilever PLC, Unilever NV i bilo koju tvrtku u kojoj jedna ili obje prethodno navedene tvrtke izravno ili neizravno posjeduju ili kontroliraju glasačka prava koja proizlaze iz ne manje od 50% udjela u izdanom temeljnom kapitalu ili u kojima izravno ili neizravno kontroliraju imenovanje većine upravnog odbora.