Skip to content

Pravna obavijest

PRAVNA OBAVIJEST - MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU OBAVIJEST PRIJE KORIŠTNJA STRANICE. ONA REGULIRA VAŠE KORIŠTENJE STRANICE I SVIH MATERIJALA KOJE ONA SADRŽI.

Pristup ovoj stranici Unilevera PLC/Unilevera NV i njezino korištenje podliježu sljedećim uvjetima i zakonima Engleske i Walesa.

Autorsko pravo

Autorsko pravo © Unilever PLC/Unilever NV 1998-2012. Sva prava pridržana. Sva autorska prava i ostala prava intelektualnog vlasništva na cjelokupan tekst, slike, zvuk, softver te ostale materijale na ovoj stranici vlasništvo su Unilevera PLC/Unilevera NV i povezanih društava ili su uključena dozvolom dotičnog vlasnika. Pozivanja na povezana društva uključit će sve tvrtke članice Unilever Grupe*.

Dozvoljeno vam je pregledavati ovu stranicu te reproducirati izvatke tiskanjem, preuzimanjem na hard disk te distribucijom drugim osobama, ali u svim slučajevima samo za nekomercijalne, informativne i osobne potrebe. Reprodukcija bilo kojeg dijela stranice ne može se prodati ili distribuirati radi komercijalne dobiti niti će se mijenjati ili umetnuti u bilo koji drugi rad, publikaciju ili na stranicu, bilo u papirnatom ili elektroničkom obliku, uključujući postavljanje na bilo koju drugu stranicu. Ne odobravaju se nikakva druga licenca niti nikakvo drugo pravo.

Zaštitni znakovi

Svi zaštitni znakovi prikazani na ovoj stranici ili su vlasništvo Unilevera PLC/Unilevera NV i povezanih društava ili se koriste pod njihovom licencom.

Raspoloživost proizvoda

Unilever PLC/Unilever NV ne isporučuju sami proizvode ili usluge kupcima. Pozivanje na bilo koji proizvod ili bilo koju uslugu na stranici ne čini ponudu radi prodaje ili isporuke tog proizvoda ili te usluge i ne znači da su proizvod ili usluga dostupni u svim zemljama niti da će ime, opis ili specifikacija proizvoda ili usluge biti jednaki imenu, opisu ili specifikaciji proizvoda ili usluge navedenima na stranici. Određene informacije o raspoloživosti i prikladnosti bilo kojeg proizvoda ili bilo koje usluge treba zatražiti od lokalnog povezanog društva Unilevera PLC/Unilevera NV ili dotičnog distributera.

Jamstva

Nikakve informacije na ovoj stranici neće predstavljati poziv na ulaganje u Unilever PLC/Unilever NV ili u bilo koje povezano društvo. Cijena dionica i prihod koji iz njih proizlazi mogu padati i rasti te ulagači ne mogu vratiti prvobitno uložen iznos. Prijašnje radnje ne dovode nužno do budućih radnji.

Sadržaj

Informacije na ovoj stranici uključene su u dobroj vjeri, ali služe samo u informativne svrhe. Na njih se ne treba oslanjati ni u kakvu specifičnu svrhu te se ne daju nikakva izjava niti nikakvo jamstvo u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Cijena dionica i prihod koji iz njih proizlazi mogu padati i rasti te ulagači ne mogu vratiti prvobitno uložen iznos. Prijašnje radnje ne dovode nužno do budućih radnji. Niti Unilever PLC/Unilever NV niti bilo koja povezana društva niti njihovi službenici, zaposlenici ili zastupnici niti službenici, zaposlenici ili zastupnici njihovih povezanih društava neće biti odgovorni za nikakav gubitak, štetu ili trošak koji proizlaze iz bilo kojeg pristupa ovoj stranici ili bilo kojoj stranici s poveznicom na tu stranicu ili iz bilo koje uporabe ove stranice ili bilo koje stranice s poveznicom na tu stranicu, što uključuje, ali nije ograničeno na bilo koji gubitak dobiti, neizravan, slučajan ili nematerijalni gubitak.

Svi komentari, prijedlozi, grafički prikazi, ideje (uključujući ideje o proizvodu i reklamne ideje) te ostale informacije ili materijali koje šaljete Unileveru PLC/ Unileveru NV putem ove web stranice postaju i ostaju isključivo vlasništvo Unilevera PLC/ Unilevera NV, uključujući bilo koja buduća prava povezana s tim slanjima, čak i ako se ovi uvjeti kasnije mijenjaju ili prestaju. To znači da se odričete bilo kojih vlasničkih prava pri takvim slanjima te da potvrđujete neograničeno pravo Unilevera PLC/Unilevera NV da ih koriste (ili materijale ili ideje njima slične) u bilo kojem mediju, sada i u budućnosti, bez obavijesti, naknade ili druge obveze prema vama ili prema bilo kojoj drugoj osobi. To znači također da Unilever PLC/Unilever NV nisu ni u kojem slučaju obvezni čuvati kao poslovnu tajnu ono što šaljete.

Zadržavamo pravo izvršiti bilo kakve izmjene i ispravke na ovoj stranici ako i kada to smatramo prikladnim, bez ikakve obavijesti.

Povezane obavijesti

Na različitim mjestima na stranici mogu vam biti ponuđene automatske poveznice na druge internetske stranice koje odgovaraju određenom aspektu ove stranice. To ne znači da su Unilever PLC/Unilever NV ili povezana društva nužno vezana za bilo koju od tih drugih stranica ili njihove vlasnike. Iako je namjera Unilevera PLC/Unilevera NV ta da vam te druge stranice učine zanimljivima, niti Unilever PLC/Unilever NV niti povezana društva niti njihovi službenici, zaposlenici i zastupnici niti službenici, zaposlenici i zastupnici njihovih povezanih društava neće imati nikakvu odgovornost ili obvezu bilo koje prirode u pogledu tih drugih stranica ili bilo kojih informacija sadržanih u njima, koje nisu potvrđene od strane Unilevera PLC/Unilevera NV ili povezanih društava. Ako ste u bilo koje doba pristupili drugoj stranici, na ovu stranicu možete se vratiti klikom na strelicu za kretanje “natrag” (“backwards”) ili putem adrese domene Unilevera PLC/Unilevera NV.

*Društvo Unilever Grupe je svako društvo u kojem Unilever PLC ili Unilever NV pojedinačno ili zajednički, izravno ili neizravno posjeduju ili kontroliraju prava glasovanja koja se pripajaju emitiranom temeljnom kapitalu od najmanje 50% ili kontroliraju imenovanje većine upravnog odbora.