Jogi nyilatkozat

A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A JOGI NYILATKOZATOT. EZ A NYILATKOZAT SZABÁLYOZZA A WEBHELY ÉS A RAJTA SZEREPLŐ VALAMENNYI ANYAG ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT. 

Általános bevezetés 

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszám: 01-09-078247)  kezeli (továbbiakban: „Unilever”). 

Jelen webhely kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.    

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. A Unilever Group cégeinek egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyes webhelyekre vonatkozó feltételeket külön el kell olvasni. 

Szellemi tulajdonjogok 

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Unilever vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre. 

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Unilever PLC. Minden jog fenntartva. 

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos: 

1) kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és 

2) módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe). 

Registered in the Republic of Ireland No 8626
Registered office: 20 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland
(Together hereinafter referred to as “Unilever”)

Tartalom 

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Unilever nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését. 

A webhelyen szereplő információk egyike sem jelent felhívást a Unilever Group bármely tagvállalatába történő befektetésre, és nem használható alapként semmilyen befektetési döntéshez. 

Felelősség 

A törvény által megengedett mértékig a Unilever – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat: 

-    az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt; 

-    a webhely használatának lehetetlensége; és 

-    a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága. 

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Unilever – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye. 

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek 

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Unilevernek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

Beágyazott webhely technológia

Jelen webhely a Youtube.com és flickr.com beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit. Azzal, hogy tartalmat továbbít a jelen webhelyre a youtube.com és/vagy a flickr.com webhelyen keresztül, Ön a youtube.com használatának feltételeit (http://www.youtube.com/t/terms) és/vagy a flickr.com használatának feltételeit (http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html) is elfogadja. 

Beküldött információ 

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait. 

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről. 

Adatvédelem 

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana. 

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: 

Unilever Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182.) vagy vevoinfo@unilever.hu 

Egyéb rendelkezések 

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. 

A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.